B1
ausreichen
zadovoljavati, dostajati

pravilni odvojivi glagol · perfekat sa pomoćnim glagolom haben

Gramatika glagola ausreichen

Sva značenja glagola ausreichen

Ausreichen kao biti dovoljno

Glagol “ausreichen” se koristi u kontekstu nečega što je dovoljno u smislu kvantiteta ili kvaliteta. Primjeri upotrebe:

  • Das Geld reicht für die Miete aus. (Novac je dovoljan za kiriju)
  • Die Lebensmittel reichen für eine Woche aus. (Namirnice su dovoljne za jednu sedmicu)

Ausreichen u smislu zadovoljiti potrebe

Također se koristi da označi nešto što zadovoljava potrebe ili zahtjeve. Primjeri upotrebe:

  • Seine Fähigkeiten reichen für diese Aufgabe aus. (Njegove sposobnosti su dovoljne za ovaj zadatak)
  • Diese Maßnahmen reichen aus, um das Problem zu lösen. (Ove mjere su dovoljne da riješe problem)

Ausreichen u kontekstu trajanja

Može se koristiti i za označavanje da nešto traje dovoljno dugo. Primjeri upotrebe:

  • Der Vorrat reicht noch für mehrere Tage aus. (Zalihe će trajati još nekoliko dana)
  • Die Batterie reicht gerade aus, um den Tag zu überstehen. (Baterija traje dovoljno dugo da izdrži cijeli dan)

Riječi dana