Sadržaj
B1
der Außenminister
ministar vanjskih poslova

Kompositum: außen + der Minister · Substantiv · Maskulin · Stark · Endungen s/-

Gramatika imenice Außenminister

Sva značenja imenice Außenminister

Državni funkcioner

Außenminister je naziv za visokog državnog funkcionera zaduženog za vanjske poslove u vladi. To je član vlade koji vodi ministarstvo vanjskih poslova. Primjeri upotrebe:

  • Der Außenminister trifft sich mit seinem Amtskollegen. (Ministar vanjskih poslova sastaje se sa svojim kolegom (iz inostranstva))
  • Der Außenminister hält eine Rede bei den Vereinten Nationen. (Ministar vanjskih poslova održava govor u Ujedinjenim Nacijama)

Simbol vanjske politike

Ponekad se pojam Außenminister koristi kako bi se opisao generalni pristup ili politika države prema međunarodnim odnosima, simbolizirajući cijelo ministarstvo ili vanjskopolitički stav zemlje. Primjeri upotrebe:

  • Die Politik des Außenministers ist auf Frieden ausgerichtet. (Politika ministra vanjskih poslova usmjerena je na mir)
  • Unter diesem Außenminister hat sich die Außenpolitik stark verändert. (Pod ovim ministrom vanjskih poslova, vanjska politika se značajno promijenila)

Außenminister kao predstavnik države u inostranstvu

Außenminister također predstavlja državu u inostranstvu, djelujući kao glavni pregovarač i predstavnik u međunarodnim odnosima. Primjeri upotrebe:

  • Der Außenminister reist oft ins Ausland, um Verträge zu unterzeichnen. (Ministar vanjskih poslova često putuje u inostranstvo kako bi potpisao ugovore)
  • Als Außenminister vertritt er die Interessen seines Landes. (Kao ministar vanjskih poslova, zastupa interese svoje zemlje)

Riječi dana