B1
außerordentlich
izuzetno

Adjektiv · Positiv · Endungen er/sten

Gramatika pridjeva außerordentlich

Sva značenja pridjeva außerordentlich

Außerordentlich kao izuzetan

Njemački pridjev “außerordentlich” se često koristi kada se želi opisati nešto što je izuzetno dobro, neobično ili impresivno. Primjeri:

  • Dieses Kunstwerk ist außerordentlich. (Ovo umjetničko djelo je izuzetno.)
  • Ihre Leistung war außerordentlich. (Njen uspjeh je bio izuzetan.)

Außerordentlich kao iznimno

Kada se “außerordentlich” koristi u kontekstu velike količine, intenziteta ili stepena nečega, znači “iznimno”. Primjeri:

  • Er ist außerordentlich begabt. (On je iznimno talentovan.)
  • Das Wetter ist außerordentlich warm. (Vrijeme je iznimno toplo.)

Außerordentlich kao veoma

Također se koristi za pojačavanje značenja, slično kao “veoma” ili “jako”. Primjeri:

  • Das Essen war außerordentlich gut. (Hrana je bila veoma dobra.)
  • Sie war außerordentlich hilfreich. (Ona je bila jako korisna.)

Außerordentlich kao vanredno

Koristi se i u značenju “vanredno”, odnosno nešto što nije uobičajeno ili očekivano. Primjeri:

  • Eine außerordentliche Sitzung wurde einberufen. (Sazvana je vanredna sjednica.)
  • Das ist eine außerordentliche Situation. (To je vanredna situacija.)

Riječi dana