B1
das Ausstellungsstück
izložbeni primjerak

Kompositum: die Ausstellung + das Stück · Substantiv · Neutral · Stark · Endungen es/e/er

Gramatika imenice Ausstelungsstück

Sva značenja imenice Ausstellungsstück

Eksponat u muzeju ili galeriji

“Ausstellungsstück” se često koristi za opisivanje predmeta koji je izložen u muzeju ili galeriji. To može biti umjetničko djelo, historijski predmet, ili bilo koji drugi objekt od interesa za posjetitelje.

  • Das Gemälde ist ein wichtiges Ausstellungsstück im Museum. (Slika je važan eksponat u muzeju.)

Proizvod na sajmu ili izložbi

“Ausstellungsstück” se također odnosi na proizvode koji se prikazuju na sajmovima, izložbama ili trgovačkim izložbama. Ovi predmeti su obično primjeri najboljih ili najnovijih proizvoda koje kompanija želi predstaviti.

  • Neueste Technologien werden oft als Ausstellungsstücke auf Messen präsentiert. (Najnovije tehnologije se često predstavljaju kao eksponati na sajmovima.)

Model ili demonstracijski primjerak

U trgovinama ili pri prodaji, “Ausstellungsstück” može značiti model ili demonstracijski primjerak nekog proizvoda. Ovi primjerci su namijenjeni da pokažu izgled i funkcionalnost proizvoda kupcima.

  • Das Ausstellungsstück im Schaufenster zieht Kunden an. (Eksponat u izlogu privlači kupce.)

Riječi dana