A1
bekannt
poznat, -a, -o, -i

Adjektiv · Positiv · Endungen er/esten

Značenje pridjeva bekannt

Pridjev “bekannt” na njemačkom jeziku ima nekoliko značenja i često se koristi u različitim kontekstima. Evo nekoliko osnovnih značenja:

  1. Poznat ili prepoznatljiv: Osnovno značenje “bekannt” je nešto što je opšte poznato ili lako prepoznatljivo. Na primjer, “Er ist ein bekannter Schauspieler” znači “On je poznati glumac”.
  2. Poznato ili Familiarno: “Bekannt” se takođe koristi da označi nešto što je familiarne prirode ili što je već poznato nekome. Na primjer, “Diese Straße ist mir bekannt” znači “Ova ulica mi je poznata”.
  3. Poznat kao u ‘uveden ili predstavljen’: U nekim kontekstima, “bekannt” se može koristiti da označi nešto što je uvedeno ili objavljeno. Na primjer, “Die Regeln wurden allen Teilnehmern bekannt gegeben” znači “Pravila su predstavljena svim učesnicima”.
  4. Poznat u smislu reputacije: Ponekad se “bekannt” koristi da se govori o reputaciji nekoga ili nečega. Na primjer, “Diese Marke ist bekannt für ihre Qualität” znači “Ovaj brend je poznat po svojoj kvaliteti”.
  5. Poznat u smislu priznanja: Može se odnositi i na nešto što je široko priznato ili cijenjeno. Na primjer, “Das Restaurant ist bekannt für seine ausgezeichnete Küche” znači “Restoran je poznat po svojoj izvrsnoj kuhinji”.

“Bekannt” je veoma čest pridjev u njemačkom jeziku i često se koristi u svakodnevnom govoru, kao i u formalnijem pisanju. Razumijevanje ovih različitih značenja može biti ključno za pravilno tumačenje i korišćenje ove riječi u različitim situacijama.

Sinonimi za pridjev bekannt

Sinonimi za njemački pridjev “bekannt”, koji znači “poznat” ili “prepoznatljiv”, uključuju nekoliko sličnih izraza koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko sinonima:

  1. Berühmt: Ovaj pridjev se koristi da označi nešto što je slavno ili veoma dobro poznato, kao u “Er ist ein berühmter Künstler” (On je slavni umjetnik).
  2. Bekanntschaft: Iako nije pridjev, već imenica, “Bekanntschaft” se odnosi na koncept poznavanja ili upoznavanja, srodan značenju “bekannt”.
  3. Vertraut: Ovaj pridjev znači “familiaran” ili “dobro poznat”, i često se koristi u kontekstu nečega što je često viđeno ili iskušeno, kao u “Diese Melodie ist mir vertraut” (Ova melodija mi je dobro poznata).
  4. Geläufig: Znači nešto što je uobičajeno ili često korišćeno. Koristi se u kontekstu čestog susreta sa nečim, na primjer, “Das ist ein geläufiger Ausdruck” (To je čest izraz).
  5. Namhaft: Ovaj pridjev se koristi da označi nekoga ko je ugledan ili poznat, naročito u određenim krugovima ili oblastima.

Ovi sinonimi se mogu koristiti u različitim kontekstima, a izbor odgovarajućeg zavisi od specifičnog značenja i tona koji želite prenijeti. Razumijevanje nijansi svakog od ovih pridjeva može obogatiti izražavanje na njemačkom jeziku.

Riječi dana