A1
benutzen
koristiti

Verb · regelmäßig · haben · untrennbar

Značenje glagola benutzen

Glagol “benutzen” na njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, a sva se odnose na ideju korištenja ili upotrebe nečega. Evo nekoliko osnovnih značenja i primjera upotrebe:

  1. Koristiti ili upotrebljavati: Osnovno značenje glagola “benutzen” je koristiti ili upotrebljavati nešto. Na primjer, “Ich benutze das Auto, um zur Arbeit zu kommen” znači “Koristim auto da dođem na posao”.
  2. Iskoristiti: Ponekad “benutzen” može imati značenje iskoristiti u smislu upotrebe nečega u svoju korist. Na primjer, “Man sollte die Gelegenheit benutzen” znači “Treba iskoristiti priliku”.
  3. Upotrijebiti u smislu primjene: “Benutzen” se može koristiti i u kontekstu primjene neke metode, tehnike ili pristupa. Na primjer, “Welche Technik benutzen Sie dafür?” znači “Koju tehniku upotrebljavate za to?”
  4. Utilizirati: U nekim slučajevima, “benutzen” se može odnositi na utilizaciju ili praktičnu upotrebu nečega. Na primjer, “Dieses Werkzeug kann für verschiedene Aufgaben benutzt werden” znači “Ovaj alat se može utilizirati za različite zadatke”.

Glagol “benutzen” je uobičajen u njemačkom jeziku i koristi se u različitim kontekstima, kako u svakodnevnom govoru tako i u formalnijem pisanju. Razumijevanje ovih različitih značenja može biti ključno za pravilno tumačenje i korištenje ove riječi u različitim situacijama.

Sinonimi za glagol benutzen

Sinonimi za njemački glagol “benutzen”, koji znači “koristiti” ili “upotrebljavati”, uključuju nekoliko izraza koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

  1. Verwenden: Ovo je jedan od najčešćih sinonima za “benutzen” i znači isto – koristiti ili upotrijebiti. Na primjer, “Ich verwende ein Wörterbuch, um die Bedeutung zu finden” (Koristim rječnik da nađem značenje).
  2. Gebrauchen: Također znači koristiti, ali često s naglaskom na potrebu ili nužnost korištenja. Na primjer, “Kann ich dein Telefon gebrauchen?” (Mogu li koristiti tvoj telefon?).
  3. Nutzen: Ovaj sinonim se fokusira više na iskorištavanje ili upotrebu u smislu dobijanja koristi. Na primjer, “Man sollte seine Zeit gut nutzen” (Trebalo bi dobro iskoristiti svoje vrijeme).
  4. Anwenden: Koristi se u kontekstu primjene, posebno metoda, pravila ili znanja. Na primjer, “Diese Methode wird oft in der Forschung angewendet” (Ova metoda se često primjenjuje u istraživanjima).
  5. Einsatz: Iako je primarno imenica, “Einsatz” u kontekstu korištenja može funkcionirati kao sinonim za “benutzen” u smislu upotrebe ili primjene nečega. Na primjer, “Der Einsatz moderner Technologie” (Upotreba moderne tehnologije).

Ovi sinonimi se mogu koristiti u različitim kontekstima, a izbor odgovarajućeg zavisi od specifičnog značenja i tona koji želite prenijeti. Razumijevanje nijansi svakog od ovih glagola može obogatiti izražavanje na njemačkom jeziku.

Riječi dana