A1
das Bild
fotografija, slika

Substantiv · Neutral · Stark · Endungen es/er

Značenje imenice Bild

Imenica “Bild” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, ovisno o kontekstu. Evo detaljnog objašnjenja s primjerima:

 • Slika / Fotografija: Najčešće, “Bild” se odnosi na sliku ili fotografiju. To može biti umjetničko djelo, fotografija ili bilo koji vizualni prikaz.
  •  Ich habe ein schönes Bild an der Wand hängen. (Imam lijepu sliku obješenu na zidu.)
 • Prizor / Scena: “Bild” se također može koristiti za opisivanje prizora ili scene, bilo u stvarnom životu ili u umjetničkom kontekstu.
  •  Das Bild des Sonnenuntergangs am Meer war atemberaubend. (Prizor zalaska sunca na moru bio je zadivljujuć.)
 • Projekcija / Prijevod (u medijima): U kontekstu televizije ili filma, “Bild” se može odnositi na pojedinačni kadar ili scenu.
  •  Das Bild auf dem Fernseher ist sehr klar. (Slika na televizoru je vrlo jasna.)
 • Ilustracija / Grafikon: “Bild” se također može koristiti za opisivanje ilustracija ili grafikona u knjigama, časopisima ili online.
  •  Die Bilder in diesem Buch helfen, den Text zu verstehen. (Slike u ovoj knjizi pomažu razumjeti tekst.)
 • Metafora (u prenesenom značenju): Ponekad se “Bild” koristi u prenesenom značenju, kao u izrazima koji opisuju mentalne slike ili koncepte.
  •  Das Bild, das er von der Situation gemalt hat, war nicht ganz korrekt. (Slika koju je naslikao o situaciji nije bila sasvim točna.)

Svako od ovih značenja može se koristiti u različitim kontekstima, a izbor značenja ovisi o kontekstu u kojem se riječ “Bild” koristi.

Sinonimi za imenicu Bild

Sinonimi za njemačku imenicu “Bild” (slika) su:

 1. Gemälde – Odnosi se na ručno naslikanu sliku, obično uljem na platnu.
  • An der Wand hängt ein beeindruckendes Gemälde. (Na zidu visi impresivno platno.)
 2. Abbildung – Koristi se za ilustracije ili prikaze objekata u knjigama, časopisima ili na internetu.
  • In dem Buch finden sich zahlreiche Abbildungen zum Thema Natur. (U knjizi se nalaze brojne ilustracije na temu prirode.)
 3. Fotografie – Specifično se odnosi na fotografiju.
  • Die Fotografie zeigt eine schöne Landschaft. (Fotografija prikazuje lijep pejzaž.)
 4. Zeichnung – Odnosi se na crtež, napravljen olovkom, ugljenom ili sličnim alatom.
  • Sie betrachtete die detaillierte Zeichnung des Künstlers. (Razmatrala je detaljan crtež umjetnika.)
 5. Porträt – Odnosi se na sliku koja prikazuje osobu, posebno lice ili glavu i ramena.
  • Das Porträt an der Wand ist sehr lebensecht. (Portret na zidu izgleda vrlo realistično.)
 6. Illustration – Podrazumijeva umjetničko djelo koje služi kao vizualni prikaz ili pratnja tekstu.
  • Jede Seite des Kinderbuches war mit bunten Illustrationen versehen. (Svaka stranica dječje knjige bila je opremljena šarenim ilustracijama.)

Svaki od ovih sinonima ima svoju specifičnu upotrebu i kontekst u kojem se najčešće koristi.

Izreke i poslovice

koje sadrže imenicu Bild

 1. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
  • Slika govori više od hljadu riječi.
  • Ova poslovica naglašava kako vizualni prikazi često mogu prenijeti poruku ili emociju učinkovitije od pisane ili usmene riječi.
 2. Sich ein Bild von etwas machen.
  • Stvoriti si sliku o nečemu.
  • Znači formirati mišljenje ili dojam o nečemu na osnovu dostupnih informacija.
 3. Das ist ein Bild für die Götter.
  • To je prizor za bogove.
  • Koristi se kada je scena ili situacija posebno smiješna, bizarna ili neobična.
 4. Abseits des Bildes stehen.
  • Stajati izvan slike / Biti izvan središta pažnje.
  • Ova fraza se koristi kada netko nije uključen ili nije u centru pažnje.
 5. Das Bild hängt schief.
  • Slika visi nakrivo.
  • Upotrebljava se kada nešto nije kako treba ili kada postoji problem.
 6. Jemandem ein Bild aufhängen.
  • Objesiti nekome (lošu) sliku.
  •  Znači stvoriti lažni ili negativni dojam o nekome.

Riječi dana