A1
bleiben
ostajati

Verb · unregelmäßig · sein

Značenje glagola bleiben

Glagol “bleiben” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, koje se uglavnom odnose na koncepte ostanka, trajanja ili nepromjenjivosti. Evo nekoliko primjera:

 1. Ostati (u smislu ne napuštanja mjesta)

  • Primjer: Ich werde heute Abend zu Hause bleiben. (Ostat ću večeras kod kuće.)
 2. Ostati isti, ne mijenjati se

  • Primjer: Die Preise bleiben unverändert. (Cijene ostaju nepromijenjene.)
 3. Ostati u stanju ili uvjetu

  • Primjer: Nach dem Unfall blieb er ruhig. (Nakon nesreće ostao je miran.)
 4. Zadržati se (u smislu privremenog ili produženog boravka)

  • Primjer: Wir werden noch ein paar Tage länger in Berlin bleiben. (Ostat ćemo još nekoliko dana duže u Berlinu.)
 5. Ostati bez promjene, u smislu kontinuiteta

  • Primjer: Die Tradition bleibt seit Generationen bestehen. (Tradicija ostaje nepromijenjena kroz generacije.)
 6. Koristi se u izrazima ili frazama

  • Primjer: Bleib wie du bist! (Ostani kakav jesi!)

Glagol “bleiben” se često koristi u njemačkom jeziku i ima širok spektar značenja, od fizičkog ostanka na mjestu do metaforičkog značenja nepromjenjivosti ili kontinuiteta. Njegova točna upotreba i značenje ovisi o kontekstu rečenice.

Sinonimi za glagol bleiben

Sinonimi za njemački glagol “bleiben” uključuju različite glagole i izraze koji imaju slična značenja, ovisno o kontekstu. Evo nekoliko primjera:

 1. Verweilen (zadržavati se, boraviti)

  • Primjer: Wir werden noch ein wenig im Park verweilen. (Još ćemo se malo zadržati u parku.)
 2. Sich aufhalten (boraviti, zadržavati se)

  • Primjer: Sie hält sich für zwei Wochen in Italien auf. (Ona boravi dva tjedna u Italiji.)
 3. Bestehen bleiben (ostati, u smislu opstanka ili trajanja)

  • Primjer: Das Gesetz bleibt weiterhin bestehen. (Zakon i dalje ostaje na snazi.)
 4. Fortbestehen (nastaviti postojati, opstati)

  • Primjer: Trotz aller Veränderungen wird die Tradition fortbestehen. (Unatoč svim promjenama, tradicija će nastaviti postojati.)
 5. Verharren (zadržati se, posebno u nekoj poziciji ili stanju)

  • Primjer: Er verharrte in seinem Entschluss. (On je ostao pri svojoj odluci.)

Ovi sinonimi se mogu koristiti u sličnim kontekstima kao “bleiben”, ali često s blagim varijacijama u značenju i formalnosti. Na primjer, “verweilen” i “sich aufhalten” često se koriste za opisivanje fizičkog boravka ili zadržavanja na nekom mjestu, dok “bestehen bleiben” i “fortbestehen” impliciraju opstanak ili trajanje nečega, kao što su zakoni, tradicije ili uvjerenja. “Verharren” se obično koristi u kontekstu zadržavanja u određenom mentalnom ili fizičkom stanju.

Riječi dana