A1
denn
jer | nego

Adverb • Partikel • Konjuktion

Gramatika riječi denn

Značenje priloga, prijedloga i veznika denn

Riječ "denn" u njemačkom jeziku može imati različite uloge ovisno o kontekstu u kojem se koristi: kao prilog (Adverb), čestica (Partikel) ili veznik (Konjunktion). Evo kako se koristi u svakoj od tih uloga:

  1. Adverb: Kada se koristi kao adverb, "denn" obično znači "jer" ili "zato". U ovoj ulozi, "denn" uvodi rečenicu koja objašnjava razlog ili obrazloženje prethodne izjave. Na primjer:
    • "Ich muss jetzt gehen, denn ich habe einen Termin." (Moram ići sada jer imam sastanak.)
  2. Partikel: Kao čestica, "denn" se koristi za naglašavanje ili pojačavanje izjave. U ovoj ulozi, ne mijenja značenje rečenice, već dodaje emocionalni ili konverzacijski ton. Na primjer:
    • "Wie spät ist es denn?" (Koliko je sati, zapravo?!)
  3. Konjunktion: Kada se koristi kao veznik, "denn" povezuje dvije glavne rečenice, objašnjavajući razlog ili uzrok za prvu rečenicu. U ovoj upotrebi, slično je kao "jer" u našem jeziku. Na primjer:
    • "Wir bleiben zu Hause, denn es regnet." (Ostajemo kod kuće, jer pada kiša.)

U poučavanju njemačkog jezika, važno je naglasiti ove različite upotrebe "denn" kako bi učenici mogli pravilno koristiti ovu riječ u različitim kontekstima.

Riječi dana