A1
deshalb
zato

Adverb

Gramatika riječi deshalb

Značenje priloga deshalb

Adverb “deshalb” u njemačkom jeziku ima značenje koje se odnosi na uzrok i posljedicu. Ovaj adverb se koristi za objašnjavanje razloga ili opravdanja za nešto što se dogodilo ili će se dogoditi. Evo nekoliko detaljnih objašnjenja i upotreba adverba “deshalb” sa konkretnim rečenicama:

 1. Izražavanje posljedice ili rezultata
  • Es regnet, deshalb bleibe ich zu Hause. Kiša pada, stoga ostajem kod kuće. Ovdje “deshalb” povezuje dvije rečenice tako što druga rečenica pokazuje posljedicu ili rezultat situacije iz prve rečenice.
 2. Objašnjavanje razloga
  • Sie ist sehr müde, deshalb geht sie früh ins Bett. Ona je vrlo umorna, zbog toga ide rano na spavanje. U ovoj rečenici, “deshalb” se koristi za objašnjavanje razloga zašto osoba poduzima određenu radnju.
 3. Povezivanje uzroka i efekta
  • Der Zug war verspätet, deshalb kam ich zu spät zur Arbeit. Voz je kasnio, zbog toga sam zakasnio na posao. “Deshalb” ovdje povezuje uzrok (kašnjenje voza) s efektom (zakašnjenje na posao).
 4. Kao odgovor na pitanje “Warum?” (Zašto?)
  • A: Warum hast du das Fenster geschlossen?
  • Zašto si zatvorio prozor?
   • B: Es ist kalt draußen, deshalb.
   • Vani je hladno, zbog toga.

U ovom primjeru, “deshalb” se koristi kao kratki odgovor koji objašnjava razlog za neku radnju.

 1. U formalnom pisanju ili govoru
  • Die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend, deshalb müssen wir unsere Strategie überdenken. Rezultati nisu bili zadovoljavajući, stoga moramo preispitati našu strategiju. U formalnijim kontekstima, “deshalb” se često koristi za povezivanje ideja ili argumenata.

Korištenje “deshalb” je vrlo često u svakodnevnom govoru, kao i u pisanju, i važno je za razumijevanje veza između različitih dijelova rečenica.

Sinonimi za prilog deshalb

Sinonimi njemačkog priloga “deshalb” uključuju sljedeće riječi, zajedno s primjerima i objašnjenjima:

 1. Daher: Ovaj prilog se koristi slično kao “deshalb” i znači “stoga” ili “zbog toga”.
  • Ich habe viel zu tun, daher kann ich nicht kommen.
  • (Imam puno posla, stoga ne mogu doći.)
 2. Darum: “Darum” se također koristi u sličnom kontekstu kao “deshalb”, označavajući razlog ili posljedicu.
  • Es regnet, darum bleiben wir zu Hause.
  • (Kiša pada, zbog toga ostajemo kod kuće.)
 3. Aus diesem Grund: Ova fraza doslovno znači “iz ovog razloga” i koristi se za naglašavanje uzročno-posljedične veze.
  • Sie ist sehr erfahren, aus diesem Grund wurde sie befördert.
  • (Ona je vrlo iskusna, iz tog razloga je promovirana.)
 4. Deswegen: Slično kao “deshalb”, “deswegen” se koristi za pokazivanje razloga ili posljedice nečega.
  • Er ist krank, deswegen kann er nicht zur Arbeit gehen.
  • (On je bolestan, zbog toga ne može ići na posao.)
 5. Folglich: Ovaj prilog se koristi za izražavanje logičkog zaključka ili posljedice.
  • Sie hat nicht genug gelernt, folglich hat sie die Prüfung nicht bestanden.
  • (Nije dovoljno učila, stoga nije položila ispit.)

Svaki od ovih sinonima ima slično značenje kao “deshalb”, ali se može koristiti u različitim kontekstima ili stilovima govora.

Riječi dana