Sadržaj
A1
etwas
nešto

Pronomen

Sva značenja neodređene zamjenice etwas

Povremeno u rečenicama nailazimo na zamjenice koje se koriste za izražavanje neodređenosti. Jedna od takvih zamjenica je “etwas”.

 1. Značenje i upotreba “etwas”/”nešto”

Zamjenica “etwas”/”nešto” se koristi kada želimo izraziti neodređenost u pogledu osobe, stvari ili količine. Ova zamjenica može se odnositi na bilo koji neodređeni predmet, pojavu ili količinu.

Na primjer:

 • Gibt es etwas zu essen? (Ima li nešto za jesti?)
 • Ich möchte etwas trinken. (Želim nešto popiti.)
 1. Upotreba “etwas”/”nešto” s pridjevima

Kada se “etwas”/”nešto” koristi s pridjevima, može se prevesti kao “malo”, “donekle” ili “pomalo”. U ovom kontekstu, “etwas”/”nešto” može izražavati neodređeni stepen ili količinu nečega.

Na primjer:

 • Das Essen ist etwas scharf. (Hrana je pomalo ljuta.)
 • Sie ist etwas müde. (Ona je pomalo umorna.)
 1. Upotreba “etwas”/”nešto” kao pojačivač

“etwas”/”nešto” se ponekad koristi kao pojačivač s pridjevima, često u negativnim rečenicama, kako bi se naglasila neodređenost ili neizvjesnost.

Na primjer:

 • Das ist nicht etwas, worüber ich sprechen möchte. (To nije nešto o čemu želim govoriti.)
 1. “etwas”/”nešto” u frazama i izrazima

Postoje brojni izrazi i fraze u kojima se koristi “etwas”/”nešto”. Evo nekoliko primjera:

 • etwas anderes (nešto drugo)
 • etwas Gutes (nešto dobro)
 • etwas Neues (nešto novo)

U zaključku, zamenica “etwas”/”nešto” ima važnu ulogu u izražavanju neodređenosti u rečenicama. Ova zamjenica se koristi u različitim kontekstima, uključujući pridjeve, fraze i izraze. Razumijevanje upotrebe “etwas”/”nešto” pomoći će vam da bolje razumijete i koristite njemački jezik.

Primjeri upotrebe u rečenici

Ich habe etwas Interessantes gelesen. Pročitao/Pročitala sam nešto zanimljivo.
Kannst du mir etwas helfen? Možeš li mi malo pomoći?
Sie möchte etwas Neues lernen. Ona želi naučiti nešto novo.
Er hat etwas Leckeres gekocht. On je skuhala nešto ukusno.
Wir brauchen etwas mehr Zeit. Trebamo još malo vremena.
Gibt es hier etwas zu sehen? Ima li ovdje nešto za vidjeti?
Ich fühle mich etwas müde. Osjećam se pomalo umorno.
Könntest du etwas lauter sprechen? Možeš li malo glasnije govoriti?
Das Wetter ist heute etwas kühler. Vrijeme je danas malo hladnije.
Hast du etwas dagegen, wenn ich rauche? Imaš li nešto protiv ako pušim?
Er hat etwas im Auto vergessen. Zaboravio/la je nešto u autu.
Sie hat etwas für dich gekauft. Kupila je nešto za tebe.
Es ist etwas passiert. Nešto se dogodilo.
Ich werde etwas später kommen. Doći ću malo kasnije.

Riječi dana