Sadržaj
A2
die Handcreme, Handkreme
krema za ruke

Kompositum: die Hand + die Creme, die Kreme · Substantiv · Feminin · Stark · Endungen -/s

Riječi dana