Sadržaj
A1
ihnen / Ihnen
vama (množina) / Vama (persiranje)

Personalpronomen · Dativ Singular und Plural von sie (Sie)  in der Anrede

“Ihnen” je njemački zamjenica u dativu koja se koristi u službenom ili formalnom obraćanju. Ovaj zamjenica se odnosi na drugu osobu množine (vi) kada želite pokazati poštovanje prema sugovornicima ili kada govorite s nekim koga ne poznajete dobro.

  • Formalnost: “Ihnen” se koristi u formalnim situacijama, kao što su poslovni sastanci, službena pisma, e-mailovi ili razgovori s nepoznatim osobama ili starijim osobama. U neformalnim situacijama koristi se zamjenica “euch” koja se odnosi na drugu osobu množine (vi) u dativu.
  • Sklonidba: “Ihnen” je u dativnom obliku. Dativ je jedan od četiri padeža u njemačkom jeziku i koristi se za označavanje indirektnog objekta u rečenici.

Primjer:

  • “Ich gebe Ihnen das Buch.” (Dajem Vam knjigu.)

U ovoj rečenici “Ihnen” (Vam) je indirektni objekt i stoga se koristi dativ.

  • Veliko početno slovo: Kada koristite “Ihnen” u rečenici, uvijek ga pišite s velikim početnim slovom. To pokazuje poštovanje prema osobi ili osobama kojima se obraćate.
  • Posesivni oblik: Posesivni oblik zamjenice “Ihnen” je “Ihr” (Vaš, Vaša, Vaše), koji se također koristi u formalnim situacijama. “Ihr” se također piše velikim početnim slovom.

Primjer:

  • “Ist das Ihr Auto?” (Je li to Vaš automobil?)

Ukratko, “Ihnen” je formalna zamjenica u njemačkom jeziku koja se koristi u dativu za drugu osobu množine (vi). Uvijek se piše velikim početnim slovom i koristi se u formalnim situacijama kako bi se pokazalo poštovanje prema sugovorniku.

Riječi dana