Sadržaj
A1
jeder
svako

Pronomen | Zahlwort

Riječi dana