A1
das Kind
dijete

Substantiv · Neutral · Stark · Endungen es/er

njemacki.eu
Genitiv Singular das Kind
Plural die Kinder
Dativ Plural den Kindern

Značenje imenice Kind

Kind je njemačka riječ koja znači "dijete". Evo nekoliko zanimljivih činjenica i upotreba te riječi:

  1. Osnovno značenje: "Kind" se odnosi na osobu mlađe dobi, obično prije puberteta.Das Kind spielt im Park. Dijete se igra u parku.
  2. U sastavu riječi: "Kind" se često koristi u složenicama za opisivanje odnosa ili stanja, kao što je "Kindergarten" (vrtić).Mein Kind geht in den Kindergarten. Moje dijete ide u vrtić.
  3. Izrazi i fraze: U njemačkom jeziku, postoje brojni izrazi koji uključuju riječ "Kind", kao što je "Kinderspiel" (dječja igra), što označava nešto vrlo jednostavno.Das ist doch ein Kinderspiel! To je ipak dječja igra!
  4. U pravnom kontekstu: "Kind" se koristi i u pravnom kontekstu, kao u izrazu "elterliches Sorgerecht" (roditeljska skrb).Die Eltern haben das Sorgerecht für das Kind. Roditelji imaju skrbništvo nad djetetom.
  5. U prepoznavanju razvojnih faza: "Kind" je također važan pojam u psihologiji i pedagogiji za označavanje različitih faza dječjeg razvoja.Das Kind entwickelt sich schnell in den ersten Jahren. Dijete se brzo razvija u prvim godinama.

Sinonimi za imenicu Kind

Sinonimi za imenicu Kind uključuju nekoliko riječi koje se mogu koristiti u različitim kontekstima. Evo nekoliko sinonima s objašnjenjima:

  1. Kleinkind: Ovaj izraz se odnosi na vrlo malu djecu, obično dobi do tri godine. Koristi se kada se želi naglasiti mala dob djeteta.Das Kleinkind lernt laufen. Vrlo malo dijete uči hodati.
  2. Junge: "Junge" znači "dječak". Koristi se kada se želi naglasiti spol djeteta.Der Junge spielt Fußball. Dječak igra nogomet.
  3. Mädchen: Suprotno od "Junge", "Mädchen" znači "djevojčica". Također se koristi za naglašavanje spola.Das Mädchen liest ein Buch. Djevojčica čita knjigu.
  4. Sprössling: Ovo je nešto formalniji izraz koji se često koristi za označavanje potomka u obitelji.Ihr Sprössling geht zur Schule. Njeno dijete ide u školu.
  5. Heranwachsender: Ovaj izraz se koristi za stariju djecu, posebno one u pubertetu.Der Heranwachsende hat viele Freunde in der Schule. Tinejdžer ima puno prijatelja u školi.

Tipične veze - kolokacije

ein schüchternes Kind stidljivo dijete
das Kind betreuen brinuti se o djetetu
ein Kind erziehen odgajati dijete
Kind und Kegel dijete i porodica
das Kind in die Schule schicken poslati dijete u školu
ein verwöhntes Kind razmaženo dijete
Kind der Natur dijete prirode
ein gesundes Kind zdravo dijete
das jüngste Kind najmlađe dijete
Kind der Stadt dijete grada

Primjeri upotrebe imenice "das Kind" u rečenici

Das Kind spielt im Garten. Dijete se igra u vrtu.
Ein Kind hat das Spielzeug verloren. Jedno dijete je izgubilo igračku.
Das kleine Kind weint. Malo dijete plače.
Kinder lernen schnell. Djeca se brzo uče.
Das Kind ist in der Schule. Dijete je u školi.
Das mutige Kind kletterte auf den Baum. Hrabro dijete se popelo na drvo.
Die Kinder spielen Fußball. Djeca igraju nogomet.
Ein Kind hat Geburtstag. Jedno dijete ima rođendan.
Die Kinder singen ein Lied. Djeca pjevaju pjesmu.
Das Kind hat seine Hausaufgaben gemacht. Dijete je napravilo svoju domaću zadaću.
Kinder lieben Süßigkeiten. Djeca vole slatkiše.
Das Kind schaut einen Zeichentrickfilm. Dijete gleda crtić.
Ein Kind liest ein Buch. Jedno dijete čita knjigu.
Die Kinder gingen in den Zoo. Djeca su otišla u zoološki vrt.
Das Kind spielte mit dem Hund. Dijete se igralo s psom.
Die Kinder haben im Park gespielt. Djeca su se igrala u parku.
Ein Kind hat ein neues Fahrrad bekommen. Jedno dijete je dobilo novi bicikl.
Das Kind hat schöne Zeichnungen gemacht. Dijete je napravilo lijepe crteže.
Die Kinder bauten einen Schneemann. Djeca su napravila snjegovića.
Das Kind hörte Musik. Dijete je slušalo glazbu.

Riječi dana