Kompositum – složenica

Složenica je riječ jedinstvenog značenja nastala povezivanjem najmanje dvije već postojeće riječi. Naročito kod imenica su mogućnosti stvaranja novih riječi kombinacijom već postojećih, vrlo velike. Svaka složenica se sastoji iz najmanje dva dijela: prvog dijela ili odrednice (das Bestimmungswort), koji bliže označava drugi dio složenice – osnovnu riječ (das Grundwort).

Naglasak je na prvom dijelu riječi – odrednici, ali je glavno značenje složenice na drugom dijelu. Zbog toga se preuzima gramatički rod osnovne riječi.

Prvi sastavni dio imeničke složenice može biti imenica, pridjev, broj, glagol i prijedlog. Imenička složenica se može sastojati iz mnogo dijelova. Postoje složenice koje sadrže četiri, pet, šest, sedam, osam i još više riječi.

Složenice od dvije imenice

1. imenica 2. imenica  složenica
der Tisch + die Decke = die Tischdecke
die Hand + das Buch = das Handbuch
das Auto + der Schlüssel = der Autoschlüssel

Složenice od tri imenice

1. imenica 2. imenica 3. imenica složenica
das Haus + die Tür + der Schlüssel = der Haustürschlüssel
die Geburt + der Tag + das Geschenk = das Geburtstagsgeschenk
der Arm + das Band + die Uhr = die Armbanduhr

Riječi dana