Sadržaj
A1
meine
moja

Possessivartikel · Stark

Značenje prisvojne zamjenice meine

Njemačka prisvojna zamjenica “meine” koristi se za izražavanje vlasništva i može imati različita značenja ovisno o kontekstu. Evo detaljnog objašnjenja njenih značenja s primjerima:

 1. Značenje posjeda: “Meine” se koristi za označavanje vlasništva nad nečim. To se odnosi na osobne stvari, ideje, mišljenja, ili ljude u kontekstu porodice ili bliskih odnosa.
  • Das ist meine Tasche. (To je moja torba.) – Ovdje “meine” ukazuje na vlasništvo torbe.
 2. Značenje pripadnosti: Kada se govori o pripadnosti grupi ili zajednici, “meine” se koristi za izražavanje te pripadnosti.
  • Meine Familie ist groß. (Moja porodica je velika.) – U ovom slučaju, “meine” označava pripadnost obitelji.
 3. Značenje emocionalne vezanosti: “Meine” može izražavati i emocionalnu vezanost prema nečemu ili nekome.
  • Meine Katze ist sehr süß. (Moja mačka je vrlo slatka.) – Ovdje “meine” ukazuje na emocionalnu vezu s mačkom.
 4. Značenje odgovornosti: Ponekad “meine” implicira odgovornost za nešto ili nekoga.
  • Meine Aufgaben müssen erledigt werden. (Moje zadatke treba obaviti.) – U ovoj rečenici, “meine” označava odgovornost za zadatke.
 5. Značenje mišljenja ili stavova: Kada se izražavaju osobna mišljenja ili stavovi, “meine” se koristi za pojačavanje osobne povezanosti s tim mišljenjem ili stavom.
  • Meine Meinung ist, dass… (Moje mišljenje je da…) – Ovdje “meine” jača izražavanje ličnog mišljenja.

Svaka od ovih upotreba “meine” odražava različite aspekte osobne povezanosti, bilo kroz vlasništvo, emocionalnu vezu, pripadnost, odgovornost ili osobno mišljenje.

Izreke i poslovice

koje sadrže prisvojnu zamjenicu meine

  1. Das ist nicht meine Baustelle. To nije moje gradilište (moj problem).
   Ovaj izraz se koristi kako bi se istaknulo da neki problem ili situacija nisu u nečijoj nadležnosti ili odgovornosti.
  2. Meine Hände sind gebunden. Moje su ruke vezane.
   Ovo se koristi kada netko želi reći da ne može djelovati ili intervenirati zbog određenih ograničenja ili pravila.
  3. Meine Zeit wird kommen. Doći će moje vrijeme.
   Izraz se koristi kako bi se izrazila nada ili uvjerenje da će osoba imati priliku pokazati svoje sposobnosti ili postići uspjeh u budućnosti.
  4. Meine Güte! Bože moj!
   Ovo je uzvik iznenađenja ili frustracije, sličan izrazu “Bože moj” na hrvatskom.
  5. Unter meinen Fittichen. Pod mojim okriljem.
   Ova poslovica se koristi kada netko štiti ili vodi drugu osobu, pružajući podršku i savjet.

Riječi dana