Sadržaj
A1
mindestens
najmanje

Adverb

Riječi dana