A1
noch einmal
još jednom / ponovo

Phrase

Tipične veze (kolokacije)

noch einmal versuchen još jednom pokušati
noch einmal überprüfen još jednom provjeriti
noch einmal nachdenken još jednom razmisliti
noch einmal erklären još jednom objasniti
noch einmal durchgehen još jednom proći kroz
noch einmal ansehen još jednom pogledati
noch einmal lesen još jednom pročitati

Primjeri upotrebe u rečenici

Könntest du das noch einmal erklären? Možeš li to još jednom objasniti?
Ich werde es noch einmal versuchen. Pokušat ću ponovo.
Bitte lies den Text noch einmal. Molim te, pročitaj tekst još jednom.
Er hat noch einmal nachgedacht und seine Meinung geändert. Ponovo je razmislio i promijenio mišljenje.
Wir müssen die Pläne noch einmal durchgehen. Moramo ponovo pregledati planove.
Sie hat noch einmal angerufen, um sich zu bedanken. Ponovo je nazvala da se zahvali.
Ich muss noch einmal schlafen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Moram još jednom spavati prije nego što donesem odluku.
Kannst du das noch einmal wiederholen? Možeš li to još jednom ponoviti?
Er hat das Rezept noch einmal überarbeitet. Ponovo je doradio recept.
Noch einmal aufstehen und weitermachen. Ponovo ustati i nastaviti.
Bitte schau dir das Video noch einmal an. Molim te, pogledaj video još jednom.
Ich möchte das noch einmal erleben. Želim to još jednom doživjeti.
Sie hat das Kleid noch einmal anprobiert. Ponovo je isprobala haljinu.
Er hat noch einmal überprüft, ob die Tür abgeschlossen ist. Ponovo je provjerio jesu li vrata zaključana.
Wir müssen die Zahlen noch einmal prüfen, bevor wir den Bericht einreichen. Moramo još jednom provjeriti brojeve prije nego što podnesemo izvještaj.

Riječi dana