A1
persönlich
lično, osobno

Adjektiv · Unkomparierbar

Značenje pridjeva persönlich

Njemački pridjev “persönlich” znači “osobni” ili “lični” na našem jeziku. Ovaj pridjev se koristi za opisivanje nečega što je direktno povezano s određenom osobom ili što je karakteristično za tu osobu. Evo nekoliko primjera upotrebe:

  1. Osobna stvar ili predmet: Kada se govori o “persönlichen Gegenständen” (osobnim predmetima), misli se na stvari koje su specifične za pojedinu osobu, kao što su odjeća, pribor, mobitel, dnevnik, itd.
  2. Osobna poruka ili komunikacija: “Persönliche Nachricht” (osobna poruka) odnosi se na komunikaciju koja je namijenjena specifičnoj osobi, često s osobnim ili intimnim sadržajem.
  3. Osobna interakcija: “Persönliches Gespräch” (osobni razgovor) ili “persönlicher Kontakt” (osobni kontakt) se odnosi na direktnu i intimnu interakciju između osoba, bez posrednika ili javnog konteksta.
  4. Osobna karakteristika ili kvaliteta: “Persönliche Eigenschaften” (osobne karakteristike) se odnosi na jedinstvene osobine ili osobnosti koje definiraju pojedinu osobu.

U suštini, “persönlich” se koristi za opisivanje svega što je direktno povezano s pojedincem, njegovim osobnim identitetom, karakteristikama ili privatnim životom.

Riječi dana