A1
schlimm
loše

Adjektiv · Positiv · Endungen er/sten

Značenje pridjeva schlimm

Njemački pridjev “schlimm” znači “loš” ili “zao” na našem jeziku. Ovaj pridjev se koristi za opisivanje nečega što je negativno, štetno, neugodno, ili neželjeno. “Schlimm” može imati različite konotacije ovisno o kontekstu, uključujući:

  1. Loše stanje ili kvaliteta: Kada se nešto opisuje kao “schlimm”, to znači da je to loše u smislu kvalitete, performansi, ili stanja. Na primjer, “schlimme Erfahrung” (loše iskustvo) ili “schlimme Qualität” (loša kvaliteta).
  2. Zdravstveni ili fizički problemi: U medicinskom ili zdravstvenom kontekstu, “schlimm” može značiti ozbiljno ili teško. Na primjer, “schlimme Verletzung” (teška ozljeda) ili “schlimmer Schmerz” (jaka bol).
  3. Moralno ili etički negativno: U moralnom ili etičkom smislu, “schlimm” može označavati nešto što je moralno pogrešno ili neprihvatljivo. Na primjer, “schlimmes Verhalten” (loše ponašanje).
  4. Neugodna ili neželjena situacija: Kada se koristi za opis situacija, “schlimm” znači nešto što je neugodno, problematično ili neželjeno. Na primjer, “Es ist schlimm, dass…” (Loše je što…).

“Schlimm” se često koristi u svakodnevnom govoru za izražavanje nezadovoljstva, zabrinutosti ili neodobravanja u vezi s nečim što se smatra negativnim ili problematičnim.

Riječi dana