Sadržaj
A1
schwer
teško

Adjektiv · Positiv · Endungen er/sten

Komparacija pridjeva schwer

Komparativ Superlativ
 schwerer  am schwersten
teže najteže

Komparacija njemačkih pridjeva se odnosi na promjenu oblika pridjeva u odnosu na stupanj usporedbe – komparativ (steigerung) i superlativ (höchststufe).

Komparativ se koristi za uspoređivanje dvaju objekata ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-er” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Der Mann ist groß, aber sein Bruder ist größer. (Muškarac je visok, ali njegov brat je viši.)
  • Das Auto ist schnell, aber das andere Auto ist schneller. (Auto je brzo, ali drugo auto je brže.)

Superlativ se koristi kada se nešto uspoređuje s više od dva objekta ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-st” ili “-est” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Das ist das größte Haus in der Stadt. (To je najveća kuća u gradu.)
  • Das war das schönste Konzert, das ich je gehört habe. (To je bilo najljepše koncert, koji sam ikad čuo.)

Važno je napomenuti da se neki pridjevi mijenjaju u komparativu i superlativu. Na primjer, pridjev “gut” (dobar) ima oblike “besser” (bolji) u komparativu i “am besten” (najbolji) u superlativu.

Sinonimi i slični pojmovi

  • schwerfällig (težak, nespretan)
  • hart (tvrd, zahtjevan)
  • anstrengend (naporan)
  • heftig (snažan, jak)
  • massiv (masivan, težak)
  • gewichtig (važan, značajan)

Tipične veze – kolokacije

schwer verständlich teško razumljivo
schwer arbeiten naporno raditi
schwer verletzt teško povrijeđen
schwer heben teško podizati
schwer atmen teško disati
schwer erreichbar teško dostupan
schwer fassbar teško shvatljiv

Primjeri upotrebe pridjeva schwer u rečenici

Das Buch ist schwer zu lesen. Knjiga je teška za čitanje.
Die Matheaufgabe war schwer. Matematički zadatak je bio težak.
Der Koffer ist schwer. Kofer je težak.
Er hatte eine schwere Kindheit. Imao je teško djetinjstvo.
Es ist schwer, gute Freunde zu finden. Teško je pronaći dobre prijatelje.
Der Schrank war schwer zu bewegen. Ormar je bio teško pomaknuti.
Sie atmet schwer nach dem Laufen. Teško diše nakon trčanja.
Die Entscheidung fiel ihm schwer. Odluka mu je teško pala.
Das Wetter ist heute schwer vorhersehbar. Vrijeme je danas teško predvidjeti.
Die Prüfung war schwer, aber ich habe bestanden. Ispit je bio težak, ali sam prošao.
Die Nachricht traf sie schwer. Vijest ju je teško pogodila.
Der Stoff ist schwer verständlich. Materijal je teško razumljiv.
Sein Zustand ist schwer zu beurteilen. Njegovo stanje je teško procijeniti.
Es ist schwer, sich an das neue Leben zu gewöhnen. Teško je naviknuti se na novi život.
Die Wahrheit ist manchmal schwer zu akzeptieren. Istina je ponekad teško prihvatiti.
Die schwere Last drückte auf seine Schultern. Teški teret pritiskao mu je ramena.
Die Musik war so laut, dass es schwer war, sich zu unterhalten. Muzika je bila toliko glasna da je bilo teško razgovarati.
Er hat sich schwer getan, das Geheimnis zu bewahren. Teško mu je bilo čuvati tajnu.
Es ist schwer zu glauben, dass das schon so lange her ist. Teško je vjerovati da je to već tako davno bilo.
Schwere Wolken hingen am Himmel. Teški oblaci visili su na nebu.
Nach dem Unfall hat sie lange Zeit schwer geatmet. Nakon nesreće, dugo je teško disala.

Riječi dana