A1
die Versicherung
osiguranje

Substantiv · Feminin · Schwach · Endungen -/en

Gramatika imenice Versicherung
Genitiv Singular die Versicherung
Plural die Versicherngen
Dativ Plural den Versicherungen

Značenje imenice Versicherung

Imenica "Versicherung" u njemačkom jeziku označava "osiguranje". Evo nekoliko interesantnih činjenica o ovoj imenici:

 1. Upotreba u različitim kontekstima:
  • "Versicherung" se može odnositi na širok spektar vrsta osiguranja, uključujući zdravstveno osiguranje, osiguranje vozila, životno osiguranje i mnoge druge.
  • Ich habe eine Versicherung für mein Auto abgeschlossen. (Uzeo/Uzela sam osiguranje za svoj automobil.)
 2. Važnost u svakodnevnom životu:
  • U Njemačkoj, kao i u mnogim drugim zemljama, osiguranje igra ključnu ulogu u zaštiti pojedinaca i imovine od različitih rizika.
  • Eine Krankenversicherung ist in Deutschland obligatorisch. (Zdravstveno osiguranje je u Njemačkoj obavezno.)
 3. Različiti tipovi osiguranja:
  • Postoje mnogi specifični oblici "Versicherung", kao što su "Haftpflichtversicherung" (osiguranje od odgovornosti), "Unfallversicherung" (osiguranje od nesreće) i "Hausratversicherung" (osiguranje stvari u pokućstvu).
  • Für meinen Urlaub habe ich eine Reiseversicherung abgeschlossen. (Za svoj odmor uzeo/uzela sam putno osiguranje.)
 4. Izrazi i idiomi:
  • U njemačkom jeziku postoje brojni izrazi i idiomi koji uključuju "Versicherung", što pokazuje njezinu integraciju u jezik i kulturu.
  • Eine gute Versicherung bietet Sicherheit im Alltag. (Dobro osiguranje pruža sigurnost u svakodnevnom životu.)

Imenica "Versicherung" je značajna u njemačkom jeziku zbog njezine važnosti u kontekstu socijalne sigurnosti i zaštite, a njena upotreba se proteže od osobnih do poslovnih aspekata života.

Sinonimi za imenicu Versicherung

Sinonimi za njemačku imenicu "Versicherung" (osiguranje) obuhvaćaju različite izraze koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko od njih:

 1. Absicherung
  • Značenje: "Absicherung" se odnosi na osiguranje u smislu zaštite ili mjere predostrožnosti.
  • Eine Absicherung gegen Unfälle ist wichtig. (Važno je osigurati se protiv nesreća.)
 2. Schutz
  • Značenje: Iako "Schutz" općenito znači "zaštita", u nekim kontekstima se može koristiti kao sinonim za "Versicherung".
  • Der Schutz Ihres Eigentums ist durch eine Versicherung möglich. (Zaštita vaše imovine moguća je putem osiguranja.)
 3. Vorsorge
  • Značenje: "Vorsorge" se odnosi na preventivne mjere, uključujući osiguranje, s ciljem zaštite u budućnosti.
  • Finanzielle Vorsorge ist ein Teil der Lebensplanung. (Financijsko osiguranje je dio planiranja života.)
 4. Deckung
  • Značenje: "Deckung" se koristi u smislu pokrivenosti ili osiguravajuće zaštite.
  • Die Deckung für medizinische Behandlungen ist essentiell. (Pokrivenost za medicinske tretmane je esencijalna.)

Svaki od ovih izraza ima svoju specifičnu upotrebu i kontekst u njemačkom jeziku, a u određenim situacijama mogu se koristiti kao alternativa za "Versicherung".

Tipične veze - kolokacije

Versicherung abschließen uzeti osiguranje
Versicherung kündigen otkazati osiguranje
Versicherung verlängern produžiti osiguranje
Versicherung zahlen platiti osiguranje
Versicherung beantragen podnijeti zahtjev za osiguranje
Versicherungspolice osiguravajuća polica
Versicherungsschutz osiguravajuća zaštita
Versicherungsbeitrag osiguravajuća premija
Krankenversicherung zdravstveno osiguranje
Haftpflichtversicherung osiguranje od odgovornosti

Deklinacija imenice die Versicherung

Kasus Singular Plural
Nominativ die Versicherung die Versicherungen
Genitiv der Versicherung der Versicherungen
Dativ der Versicherung den Versicherungen
Akkusativ die Versicherung die Versicherungen
Nominativ Wer oder was? Ko, šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji, od koga, od čega?
Dativ Wem oder was? Kome, čemu, *gdje?
Akkusativ Wen oder was? Koga, šta, *kuda?

Promjena člana kroz padeže

Padeži Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina
Nominativ der / ein die / eine das / ein die / – / meine
Genitiv des / eines der / einer des / eines der / – / meiner
Dativ dem / einem der / einer dem / einem den / – / meinen
Akussativ den / einen die / eine das / ein die / – / meine

Primjeri upotrebe imenice "die Versicherung" u rečenici

Ich habe eine Versicherung abgeschlossen. Uzeo/Uzela sam osiguranje.
Die Versicherung zahlt den Schaden. Osiguranje pokriva štetu.
Brauchen wir eine zusätzliche Versicherung? Trebamo li dodatno osiguranje?
Unsere Versicherung läuft bald ab. Naše osiguranje uskoro ističe.
Die Kosten der Versicherung sind gestiegen. Troškovi osiguranja su porasli.
Wir müssen die Versicherung erneuern. Moramo obnoviti osiguranje.
Die Versicherung deckt alle Unfälle ab. Osiguranje pokriva sve nesreće.
Ich habe die Versicherung gekündigt. Otkazao/Otkazala sam osiguranje.
Die Versicherungsprämie ist fällig. Premija osiguranja je dospijela.
Welche Versicherungen sind notwendig? Koja osiguranja su potrebna?
Die Versicherung bietet viele Vorteile. Osiguranje nudi mnoge prednosti.
Sie fragte nach der Versicherungspolice. Pitala je za polisu osiguranja.
Die Versicherung wird monatlich bezahlt. Osiguranje se plaća mjesečno.
Kann die Versicherung das abdecken? Može li osiguranje to pokriti?
Meine Versicherung hat viele Leistungen. Moje osiguranje ima mnoge usluge.
Wir prüfen die Bedingungen der Versicherung. Pregledavamo uvjete osiguranja.
Die Versicherungsgesellschaft hat viele Kunden. Osiguravajuća kuća ima mnogo klijenata.
Die Versicherung übernimmt die Kosten. Osiguranje preuzima troškove.
Ist die Versicherung gültig? Je li osiguranje važeće?
Die Versicherung ist eine wichtige Entscheidung. Osiguranje je važna odluka.

Riječi dana