Sadržaj
A2
verwandt
srodan, -a, -o, -i

Adjektiv · Unkomparierbar

Riječi dana