A1
zu
ka

Adverb · Präposition · Konjuktion

Značenje priloga “zu”

Riječ “zu” kao prilog (Adverb) u njemačkom jeziku ima specifično značenje i upotrebu. Kao prilog, “zu” se najčešće koristi da izražava prekomjernost ili nedostatak nečega. Evo nekoliko detalja i primjera:

 1. Izražavanje prekomjernosti:
  • Kada se koristi kao prilog, “zu” ukazuje na to da je nešto u prevelikoj mjeri, više nego što je potrebno ili poželjno.
  • Primjer: “Der Kaffee ist zu heiß.” (Kafa je prevruća.)
   • Ovdje “zu” ukazuje na to da je temperatura kafe viša nego što bi trebala biti za ugodno konzumiranje.
 2. Izražavanje nedostatka:
  • Ponekad, “zu” može biti korišteno i u kontekstu gdje nešto nije dovoljno, tj. postoji nedostatak.
  • Primjer: “Das Zimmer ist zu klein.” (Soba je premala.)
   • U ovom primjeru, “zu” pokazuje da veličina sobe nije adekvatna ili zadovoljavajuća za određenu svrhu ili očekivanje.
 3. Upotreba u fiksnim izrazima:
  • “Zu” se također pojavljuje u brojnim fiksnim izrazima ili frazama.
  • Primjer: “zu Fuß gehen” (ići pješke)
   • Ovdje “zu” nije direktno povezano s prekomjernošću ili nedostatkom, ali je dio ustaljenog izraza.
 4. Kombinovanje s pridjevima:
  • “Zu” se često koristi u kombinaciji s pridjevima za izražavanje prekomjerne mjere.
  • Primjer: “Es ist zu kalt zum Schwimmen.” (Prehladno je za plivanje.)
   • Ovdje “zu kalt” znači da je temperatura niža od one koja je prihvatljiva za aktivnost plivanja.

U svakom slučaju, kada koristite “zu” kao adverb, važno je obratiti pažnju na kontekst rečenice kako biste ispravno prenijeli željeno značenje.

Značenje prijedloga “zu”

Riječ “zu” kao prijedlog (Präposition) u njemačkom jeziku ima višestruke upotrebe i značenja. Kao prijedlog, “zu” se uvijek koristi s dativom i ima nekoliko ključnih funkcija:

 1. Označavanje smjera ili cilja:
  • “Zu” se koristi za označavanje smjera kretanja prema nekom mjestu ili objektu.
  • Primjer: “Ich gehe zum Arzt.” (Idem doktoru.)
   • Ovdje, “zum” (skraćeno od “zu dem”) označava smjer kretanja prema doktorovoj ordinaciji.
 2. Izražavanje pripadnosti:
  • Koristi se za izražavanje pripadnosti ili povezanosti s nečim ili nekim.
  • Primjer: “Das gehört zum Haus. (zu+dem=zum)” (To pripada kući.)
   • U ovom slučaju, “zu” označava pripadnost nečega (u ovom primjeru nekog predmeta) kući.
 3. U fiksnim Izrazima:
  • “Zu” se često nalazi u fiksnim izrazima i frazama.
  • Primjer: “zum Geburtstag” (za rođendan)
   • Ovdje “zu” ukazuje na prigodu ili događaj (rođendan).
 4. Odnos ili proporcija:
  • “Zu” se može koristiti i za označavanje odnosa ili proporcije između dvije stvari.
  • Primjer: “Drei zu eins” (Tri prema jedan)
   • Ovaj primjer pokazuje odnos ili proporciju između dvije količine.
 5. Svrha ili namjena:
  • Također se koristi za izražavanje svrhe ili namjene.
  • Primjer: “zum Schneiden” (za rezanje)
   • Ovdje, “zu” se koristi da označi svrhu ili funkciju nečega (u ovom primjeru, objekta za rezanje).

U svakodnevnoj upotrebi, “zu” kao prijedlog je izuzetno fleksibilan i pojavljuje se u raznim kontekstima. Ključno je razumjeti kontekst rečenice kako biste pravilno upotrijebili “zu” u svojim njemačkim konverzacijama ili pisanjima.

Značenje veznika “zu”

Riječ “zu” u njemačkom jeziku kao veznik (Konjunktion) ima specifičnu upotrebu. Ona se koristi u kombinaciji s infinitivom da izrazi svrhu ili namjeru neke radnje. Evo detaljnog objašnjenja:

 1. Kombinacija s infinitivom:
  • Kao veznik, “zu” se gotovo uvijek koristi u kombinaciji s infinitivom nekog glagola.
  • Primjer: “Ich bin gekommen, um zu helfen.” (Došao sam da pomognem.)
   • Ovdje, “um zu helfen” (da pomognem) ukazuje na svrhu ili razlog dolaska osobe.
 2. Izražavanje svrhe ili cilja:
  • Ova upotreba “zu” je usmjerena na objašnjenje zašto se nešto radi ili zašto se neka radnja odvija.
  • Primjer: “Wir lernen, um zu verstehen.” (Učimo da bismo razumjeli.)
   • “um zu verstehen” (da bismo razumjeli) objašnjava svrhu ili cilj učenja.
 3. Fiksne fraze:
  • Ponekad se “zu” može naći u fiksnim izrazima ili frazama koje imaju ugrađenu svrhu ili namjeru.
  • Primjer: “zu Bett gehen” (ići na spavanje)
   • Ovdje “zu” nije direktno veznik, ali je dio ustaljenog izraza koji ima implicitnu svrhu (odlazak na spavanje).
 4. Struktura rečenice:
  • Kada se koristi kao veznik, “zu” obično uvodi zavisnu rečenicu s infinitivom.
  • Primjer: “Sie hat viel gearbeitet, um sich ein Auto zu kaufen.” (Ona je puno radila da kupi auto.)
   • “um sich ein Auto zu kaufen” (da kupi auto) je zavisna rečenica koja objašnjava svrhu rada.

Važno je zapamtiti da se “zu” kao veznik uvijek koristi u kontekstu objašnjavanja razloga, svrhe ili namjere neke radnje, a obično je praćeno infinitivom glagola. Razumijevanje ove strukture je ključno za pravilno korištenje “zu” u ovom kontekstu u njemačkom jeziku.

zu viel previše
zu wenig premalo
zu hoch previsoko
zu tief preduboko
zu salzig preslano
zu hell presvijetlo
Was zu viel ist, ist zu viel. Što je previše, previše je.
sie geht auf ihn zu ona ide prema njemu
da kommt was auf mich zu nešto mi dolazi
Tür zu! Zatvori vrata!
Fenster zu! Zatvori prozor!
Mund zu! Zatvori usta!
Die Tür ist zu! Vrata su zatvorena!
Das Fenster ist zu! Prozor je zatvoren!

Infinitivkonstruktionen mit zu

Ich habe keine Zeit, zu dir zu kommen. Nemam vremena da dođem k tebi. (…da ti dođem.)
Sie hat kein Geld, zu reisen. Ona nema novca da putuje.
Es macht Spaß, mit dir Deutsch zu lernen. Zabavno je sa tobom učiti njemački.
Es ist die höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Krajnje je vrijeme da se ide kući.
Es ist zu deinem Besten. To je za tvoje dobro.
Ich habe Lust, ins Kino zu gehen. Imam volju da idem u kino.
Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Imam pile da čerupam s tobom. (S tobom imam nešto raspraviti.)
Ich habe Absicht, sie zum Abendessen einzuladen. Imam namjeru da je pozovem na večeru.
Ich versuche die ganze Zeit, ihn anzurufen. Svo vrijeme ga pokušavam nazvati.

Riječi dana