Sadržaj
A1

zufrieden
zadovoljan, -a, -o,-i

Adjektiv · Positiv · Endungen er/sten

Komparacija pridjeva zufrieden

Komparativ Superlativ
 zufriedener  am zufriedensten
zadovoljniji/-a/-e najzadovoljniji/-a/-e

Komparacija njemačkih pridjeva se odnosi na promjenu oblika pridjeva u odnosu na stupanj usporedbe – komparativ (steigerung) i superlativ (höchststufe).

Komparativ se koristi za uspoređivanje dvaju objekata ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-er” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Der Mann ist groß, aber sein Bruder ist größer. (Muškarac je visok, ali njegov brat je viši.)
  • Das Auto ist schnell, aber das andere Auto ist schneller. (Auto je brzo, ali drugo auto je brže.)

Superlativ se koristi kada se nešto uspoređuje s više od dva objekta ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-st” ili “-est” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Das ist das größte Haus in der Stadt. (To je najveća kuća u gradu.)
  • Das war das schönste Konzert, das ich je gehört habe. (To je bilo najljepše koncert, koji sam ikad čuo.)

Važno je napomenuti da se neki pridjevi mijenjaju u komparativu i superlativu. Na primjer, pridjev “gut” (dobar) ima oblike “besser” (bolji) u komparativu i “am besten” (najbolji) u superlativu.

Sinonimi i slični pojmovi

  • glücklich (srećan)
  • erfüllt (ispunjen)
  • zufriedengestellt (zadovoljen)
  • befriedigt (zadovoljan)
  • zufriedenstellend (zadovoljavajući)

Tipične veze – kolokacije

zufrieden sein biti zadovoljan
zufrieden stellen zadovoljiti
nicht zufrieden nezadovoljan
sehr zufrieden vrlo zadovoljan
vollkommen zufrieden potpuno zadovoljan
zufrieden lächeln zadovoljno se smiješkati
zufriedenstellend zadovoljavajući
mit etwas zufrieden sein biti zadovoljan s nečim
zufrieden mit sich selbst zadovoljan sa sobom

Primjeri upotrebe pridjeva “zufrieden” u rečenici

Ich bin zufrieden mit meinem Job. Zadovoljan sam svojim poslom.
Er ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Nije zadovoljan rezultatom.
Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Wohnung. Vrlo je zadovoljna svojim stanom.
Der Kunde war mit dem Service zufrieden. Kupac je bio zadovoljan uslugom.
Ich werde zufrieden sein, wenn ich meine Ziele erreiche. Bit ću zadovoljan kada ostvarim svoje ciljeve.
Sie war mit der Prüfung zufrieden. Zadovoljna je bila ispitom.
Er ist zufrieden mit sich selbst. Zadovoljan je sam sa sobom.
Das Essen hat uns zufriedengestellt. Hrana nas je zadovoljila.
Sie waren zufrieden mit der Qualität des Produkts. Zadovoljni su bili kvalitetom proizvoda.
Ich bin zufrieden, dass du gekommen bist. Zadovoljan sam što si došao/la.
Die Lehrerin war mit den Schülern zufrieden. Nastavnica je bila zadovoljna učenicima.

Deklinacija pridjeva zufrieden

Deklination mit Nullartikel

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
NOMINATIV alter alte altes alte
GENITIV alten alter alten alter
DATIV altem alter altem alten
AKKUSATIV alten alte altes alte

Mit bestimmtem Artikel

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
NOMINATIV der alte die alte das alte die alten
GENITIV des alten der alten des alten der alten
DATIV dem alten der alten dem alten den alten
AKKUSATIV den alten die alte das alte die alten

Mit unbestimmtem Artikel

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
NOMINATIV ein alter eine alte ein altes keine alten
GENITIV eines alten einer alten eines alten keiner alten
DATIV einem alten einer alten einem alten keinen alten
AKKUSATIV einen alten eine alte ein altes keine alten

Riječi dana