Njemačke izreke i poslovice na U

Sadržaj
Meister
Übung macht den Meister.

Vježba pravi majstora.

Majstori ne padaju s neba. Mora se učiti i vježbati.

Seine Uhr ist abgelaufen.

Njegov sat je istekao.

Prema starom vjerovanju, Žetvarac (Sensemann – čovjek sa kosom koji donosi smrt) sa sobom nosi pješčani sat. Kad sat istekne, on uzima život.

ungesund
Allzuviel ist ungesund.

Previše je nezdravo.

Umjereno je zdravo.

für Sie da
Wir sind rund um die Uhr für Sie da.

Mi smo 24 sata na dan tu za Vas.

“Rund um die Uhr” je fraza koja označava bilo koje vrijeme, dvadeset i četiri sata dnevno, bez odmora.

vergossene Milch
Über vergossene Milch soll man nicht jammern.

Ne treba žaliti za prolivenim mlijekom.