Njemački glagoli sa prefiksom “auf”

Emir M.

1,6 min read

Šta znači prefiks “auf-” na njemačkom?

Prefiks “auf-” u njemačkom jeziku ima različita značenja ovisno o kontekstu. Neki od osnovnih značenja prefiksa “auf-” uključuju:

 1. Otvorenje, razotkrivanje ili otkrivanje: Prefiks “auf-” često označava otvorenje, razotkrivanje ili otkrivanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “aufdecken” (otkriti, razotkriti) i “aufklappen” (otvoriti).
 2. Povećanje, podizanje ili jačanje: Prefiks “auf-” može označavati povećanje, podizanje ili jačanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “aufstocken” (proširiti, povećati) i “aufwerten” (vrijednosno podići).
 3. Početak ili nastavak radnje: Prefiks “auf-” može označavati početak ili nastavak neke radnje. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “aufwachen” (probuditi se) i “aufstehen” (ustati).
 4. Skupljanje, prikupljanje ili obnavljanje: Prefiks “auf-” može značiti skupljanje, prikupljanje ili obnavljanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “auffüllen” (napuniti, dopuniti) i “aufsammeln” (pokupiti, skupiti).

Važno je napomenuti da značenje prefiksa “auf-” u kombinaciji s različitim glagolima može varirati, pa je najbolje razumjeti značenje prefiksa u kontekstu specifičnog glagola.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom “auf-”

Evo nekoliko primjera njemačkih glagola s prefiksom “auf-“:

 • aufbauen – izgraditi, postaviti, uspostaviti
 • aufdecken – otkriti, razotkriti
 • aufgeben – odustati, predati (pošiljku)
 • aufnehmen – snimiti, prihvatiti, primiti
 • aufstehen – ustati, dizati se
 • aufräumen – pospremiti, raščistiti
 • aufwachen – probuditi se
 • aufzeichnen – snimiti, zabilježiti
 • aufklären – razjasniti, objasniti
 • aufschreiben – zapisati, zabilježiti
 • aufmachen – otvoriti, otvarati
 • aufwerten – vrijednosno podići, poboljšati
 • aufheben – podići, sačuvati, poništiti
 • auffüllen – napuniti, dopuniti
 • aufsuchen – posjetiti, potražiti

Ovo su samo neki primjeri glagola s prefiksom “auf-“. Imajte na umu da značenje prefiksa “auf-” može varirati ovisno o kontekstu i kombinaciji s različitim glagolima.