Njemački glagoli sa prefiksom “auf”

Deutsche Verben mit dem Präfix "auf"

Njemačka gramatika: glagoli sa prefiksom auf

Šta znači prefiks "auf-" na njemačkom?

Prefiks "auf-" u njemačkom jeziku ima različita značenja ovisno o kontekstu. Neki od osnovnih značenja prefiksa "auf-" uključuju:

  1. Otvorenje, razotkrivanje ili otkrivanje: Prefiks "auf-" često označava otvorenje, razotkrivanje ili otkrivanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju "aufdecken" (otkriti, razotkriti) i "aufklappen" (otvoriti).
  2. Povećanje, podizanje ili jačanje: Prefiks "auf-" može označavati povećanje, podizanje ili jačanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju "aufstocken" (proširiti, povećati) i "aufwerten" (vrijednosno podići).
  3. Početak ili nastavak radnje: Prefiks "auf-" može označavati početak ili nastavak neke radnje. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju "aufwachen" (probuditi se) i "aufstehen" (ustati).
  4. Skupljanje, prikupljanje ili obnavljanje: Prefiks "auf-" može značiti skupljanje, prikupljanje ili obnavljanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju "auffüllen" (napuniti, dopuniti) i "aufsammeln" (pokupiti, skupiti).

Važno je napomenuti da značenje prefiksa "auf-" u kombinaciji s različitim glagolima može varirati, pa je najbolje razumjeti značenje prefiksa u kontekstu specifičnog glagola.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom "auf-"

aufbauen izgraditi, postaviti, uspostaviti
aufdecken otkriti, razotkriti
aufgeben odustati, predati (pošiljku)
aufnehmen snimiti, prihvatiti, primiti
aufstehen ustati, dizati se
aufräumen pospremiti, raščistiti
aufwachen probuditi se
aufzeichnen snimiti, zabilježiti
aufklären razjasniti, objasniti
aufschreiben zapisati, zabilježiti
aufmachen otvoriti, otvarati
aufwerten vrijednosno podići, poboljšati
aufheben podići, sačuvati, poništiti
auffüllen napuniti, dopuniti
aufsuchen posjetiti, potražiti
aufpassen paziti, čuvati
aufspielen instalirati (program), nasvirati (muziku)
aufdrehen otvoriti (slavinu), pojačati (zvuk)
aufklären informisati, razjasniti
auflegen staviti na slušalicu, postaviti (telefon)
auffordern pozvati, zatražiti
aufessen pojesti sve
aufteilen podijeliti
auftauen odmrznuti, odlediti
auftragen nanijeti, zadaću
aufhellen osvijetliti, posvijetliti
aufkreuzen pojaviti se, naići
aufhorchen osluškivati, obratiti pažnju na zvuk
aufbringen obezbijediti (sredstva), izazvati (ljutnju)
aufleuchten zasvijetliti, bljesnuti
auffassen shvatiti, pojmiti
aufrichten ispraviti se, podići (nekoga)
auffahren naglo zaustaviti, iznenada pokrenuti
aufpolieren ispolirati, dotjerati
aufschrecken preplašiti, uznemiriti
aufstreben stremjeti, uspinjati se
aufstoßen podrigivati, otvoriti (prisilno)
aufregen uznemiriti se, agitovati
auftanken natočiti gorivo, napuniti energijom
aufdämmern svanuti, postati jasno
aufkreuzen pojaviti se neplanirano, iznenada doći
aufblühen procvjetati, oživjeti